Jezik

Nakup in integracija sodobne tehnološke opreme za izboljšanje konkurenčnosti podjetja Mesarstvo Oblak d.o.o. 

NAZIV AKTIVNOSTI

iz naslova 3. javnega razpisa za podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja.

POVZETEK

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Kot nadaljnji razvojni korak bo v podjetju izpeljana naložba v posodobitev proizvodnje z inovativno tehnološko opremo in opremo za varnost pri delu.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naložba zajema sodobne tehnološke opreme, ki, sodi v sam tehnološki vrh. Med drugim bo naložba zajemala nakup vakuumskega masažnega mešalnika, stroja za injeciranje, pakirnega stroja in nakup opreme za vzpostavitev sistema za varnost.

CILJI

Naložba zasleduje cilje ekološke sprejemljivosti, kar se bo odražalo v varovanju zdravja ljudi in okolja ter znižanju stroškov poslovanja. Z inovativnim interdisciplinarnim pristopom, znanjem in izkušnjami razvojne ekipe bo podjetje razvijalo naravne in kakovostne mesne izdelke, ki bodo:

zagotavljali zdravo pripravo gotovih jedi,

hitro pripravo gotovih jedi in

gurmanske užitke.

PRIČAKOVANI REZULTATIUresničitev in izpeljava investicije v mesnopredelovalni obrat in tehnološko opremo bo omogočilo Mesarstvu Oblak d.o.o. izdelavo produktov medenih suhomesnatih mesnin, ki so zdrave in kakovostne ter odgovarjajo stilu življenja sodobnega človeka.

POVEZAVE:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si