Jezik

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje

1.Naziv aktivnosti 

Izgradnja mesnopredelovalnega obrata in integracija sodobne tehnološke opreme za predelavo mesnin iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo višje kakovosti.

2. Povzetek

S kandidaturo na javnem razpisu iz podukrepa 4.2 bo zgrajen mesnopredelovalni obrat, ki bo na isti lokaciji povezal proizvodnjo, hladilnico in skladišče za nove mesne proizvode v smiselno celoto. Hkrati bo omogočena učinkovita logistična podpora tržnim aktivnostim. V mesnopredelovalni obrat se bo namestila in integrirala nova tehnološka oprema, namenjena proizvodnji izdelkov iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo prašičjega mesa. Sodobna oprema nam bo omogočila optimizacijo poslovnih procesov, uvedbo tehnoloških rešitev za izboljšanje obstoječih proizvodov in uvedbo novih proizvodov ter povečanje kakovosti v proizvodnji.

3. Daljši opis

Uresničitev in izpeljava investicije v mesnopredelovalni obrat in tehnološko opremo nam bo omogočila izdelavo produktov ekoloških mesnin, ki so zdrave, vrhunske kakovosti in ki odgovarjajo stilu življenja sodobnega človeka. So produkti prihodnosti z višjo dodano vrednost. Trg s takšnimi izdelki še ni zasičen, zato bomo lahko inovativne izdelke uspešno komercializirali. Pozicioniranje na obstoječih trgih in iskanje priložnosti na novih trgih pa je politika in strategija podjetja. Tehnološki proces se z investicijo optimizira, postaja hitrejši ter ekonomsko učinkovitejši. To bo omogočilo povečanje proizvodnih zmogljivosti ter izdelavo vrhunskih in zahtevnejših mesnih proizvodov iz shem kakovosti ekološke predelave. Naložba zasleduje cilje ekološke sprejemljivosti, kar se bo odražalo v varovanju zdravja ljudi in okolja ter znižanju stroškov poslovanja.

Z inovativnim interdisciplinarnim pristopom, znanjem in izkušnjami razvojne ekipe bo naše podjetje, v skladu s potrebami in zahtevami kupcev, razvijalo naravne in kakovostne ter inovativne mesne izdelke, ki bodo:

zagotavljali zdravo pripravo gotovih jedi,

hitro pripravo gotovih jedi in

gurmanske užitke.

Izvedba naložbe bo omogočila plasiranje in proizvodnjo novih ekoloških mesnin iz sheme kakovosti hrane za ekološko predelavo. Povečanje proizvodnje in širitev na nove trge se bosta odražali na rasti prihodkov, dobičku in dodani vrednosti na zaposlenega. Z realizacijo naložbe bo podjetje postalo konkurenčnejše, povečalo bo tržni delež na domačem trgu in prodrlo na tuje trge.

4. Cilji

Posodobitev in povečanje obsega predelave,

izboljšanje energetske učinkovitosti proizvodnih procesov,

zmanjšanje izpustov nevarnih količin v okolje,

zmanjšanje porabe vode,

uvedba novih družin izdelkov iz shem kakovosti hrane za ekološko proizvodnjo iz prašičjega mesa,

krepitev razvojne skupine podjetja.

5. Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Zgradili bomo proizvodne prostore s hladilnico in skladiščem. V objekt bomo namestili sodobni prezračevalni sistem in sodobne inštalacijske vode za razvod pare, zraka in prezračevalnega sistema. Namestili bomo sodobno tehnološko opremo, ki je okolju prijazna, energetsko učinkovita in preprečuje izpuste nevarnih snovi v okolje. Zagnali bomo tehnološko linijo za proizvodnjo narezkov ter polpripravljenih in pripravljenih mesnin. Vanjo bo nameščen elektronski sistem za kontrolo in nadzor notranjega transporta mesa. Uredili bomo vodne zbiralnike in vodohrane za zbiranje meteorne vode. Podjetje bo zaposlilo nove strokovnjake za delo v razvoju na področju predelave mesa.

6. Pričakovani rezultati

Skrajšanje časa za izvedbo naročil kupcev,

znižanje stroškov pridelave,

izboljšanje energetske učinkovitosti in ekološke sprejemljivosti proizvodnih procesov,

povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,

izboljšanje produktivnosti,

povečanje palete lastnih proizvodov vrhunske kvalitete,

povečanje tržnega deleža s povečanjem prodaje na domačem in predvsem na tujih trgih,

širitev na nove trge v Evropi in globalno,

doseganje stabilne in trajne rasti.

Opis projekta Nakup in integracija sodobne tehnološke opreme za izboljšanje konkurenčnosti podjetja Mesarstvo Oblak d.o.o.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si/